Reg per aspersió

Per el correcte manteniment del jardí, un des factors bàsics és un bon sistema de reg.

La instal·lació de sistemes de reg per aspersió automàtics, depenent de les espècies vegetals existents, és garantia de que el nostre jardí rebrà la quantitat d'aigua necessària.

El sistema de reg per aspersió consisteix en aplicar l'aigua en forma de pluja sobre la totalitat de la superfície a regar mitjançant l'ús d'aspersors i/o difussors. Garanteix que tota la superfície es rega i optimitzem l'aigua, ja que podem programar el temps de reg. El nostres tècnics ajustaran els temps necessaris segons les espècies plantades, la climatologia del terreny…

Depenent del disseny del nostre jardí, pot ser més adient un sistema de reg per degoteig. Els nostres tècnics l'aconsellaran sobre el més apropiat en el seu cas.

Reg per aspersió

Facilitats de pagament

Els nostres treballs en Sistemes de Reg: