Cobertes vegetals

Jardineria Monés i el seu equip tècnic també li ofereix un gran ventall de propostes per a la instal·lació de cobertes vegetals, també anomenades cobertes invertides o cobertes verdes o ecològiques.

Som especialistes en la instal·lació de cobertes vegetals extensives, que es creen fent servir poc gruix de substrat.

Exactament, consistiria en plantar sobre teulades i sobre les cobertes planes dels nostres edificis. Avui en dia, és una pràctica cada vegada més habitual per les seves innumerables aventatges:

  • Reté l'aigua, humitejant l'aire de les ciutats
  • Redueix les partícules atmosfèriques contaminants
  • Aïllament tèrmic i acústic dels edificis
  • Allarguen la vida de l'impermeabilització de les cobertes i teulades
  • Suposen un espai verd addicional a les nostres ciutats
  • Afavoreixen la fauna urbana

Degut als avantatges de les cobertes vegetals, el seu ús s'ha extès notablement i s'instal·len sobre terres o paviments, com estacionaments, en sostres de garatges, a l'interior dels edificis…

Cobertes vegetals

Facilitats de pagament

Els nostres treballs de Cobertes vegetals: