Manteniment de jardins

Per tal de poder gaudir del jardí tot l'any, Jardineria Monés posa a l'abast un servei integral de manteniment de jardins, adaptant-se a les seves necessitats i a les necessitats del jardí, siguin grans jardins, manteniment de terrasses, patis o cobertes vegetals (cobertes invertides).

El mantiment del jardí és necessari per a garantir el seu aspecte, però també és imprescindible per a que els arbres, plantes i flors creixin forts i sans. A més, revisem tots els elements del jardí, garantint-ne el bon estat i la seguretat.

Podem oferir-li:

  • Poda de plantes, arbustos.
  • Poda d'arbres i palmeres (l'empresa disposa d'arboricultors especialitzats en grimpada)
  • Sistema de detecció de plagues que afecten arbres i plantes
  • Adobat ( per garantir un creiximent sa i adient de les plantes)
  • Sega de gespa.
  • Tractament fitosanitari (saneig de plantes malaltes)
  • Neteja de males herbes i matolls.
  • Control i programació de reg automàtic
  • Supervisió, reparació i/o instal.lació de gespa artificial.
  • Revisió sistemes de reg
Manteniment de jardins

Facilitats de pagament

Els nostres treballs en Manteniment de jardins: