Jardins públics

Jardinería Monés disposa d'un equip tènic i humà preparat per fer projectes i obres de jardins, parcs públics i arbrat vial, sent especialistes a l'execució de:

  • Ajardinament i manteniment de parcs i jardins públics.
  • Ajardinament i manteniment de vies de comunicació, polígons industrials i zones residencials.
  • Poda d'arbrat viari.
  • Millora de zones forestals.
  • Sistemes de reg.
  • Tractament de talussos.

Com a reconeixement al servei de qualitat donat a constructors, arquitectes i particulars, disposem de la classificació decontractista d'obra K.6 i també com a contractista de serveis O.6.

Jardineria Monés gaudeix del Certificat de qualitat ISO9001:2008 i consta al registre de licitadors de Barcelona i al de la Generalitat de Cataluña.

Jardins públics

Facilitats de pagament

Els nostres treballs en Jardins públics: