JardinesBarcelona.es - Jardineria Monés, S.L. » Tel. 93.389.59.37

CATALÀ • CASTELLANO

Jardins

Jardins públics

Facilitat de pagament

Jardineria Monés disposa d'un equip tècnic i humà preparat per a fer projectes i obres de jardins, parcs públics i arbrat viari, sent especialistes en l'execució de:

  • Enjardinament i manteniment de parcs i jardins públics
  • Enjardinament i manteniment de vies de comunicació, polígons industrials i zones residencials.
  • Poda arbrat viari.
  • Millora de zones forestals.
  • Sistemes de reg
  • Tractament de talussos

Com a reconeixement al servei de qualitat donat a constructors, arquitectes i a particulars, disposem de la classificació com a contactista d'obres K.6 i també com a contractista de serveis O.6.

Jardineria Monés té el certificat de qualitat ISO9001:2008 i consta al registre de licitadors de Barcelona i al de la Generalitat de Catalunya.


Asociación española de arboriculturaFederació empresaris de BadalonaGremi de jardineriaAssociació espais verds de Catalunya