Manteniment de piscines

Jardineria Monés li ofereix un servei integral per al seu jardí i tots els elements que el componen, raó per la qual també està capacitat per dur a terme el manteniment de piscines durant tot l'any.

Jardineria Monés us ofereix el manteniment de la seva piscina amb la que obtindrà:

 • Professionalitat
 • Responsabilitat
 • Tranquil.litat
 • Assessorament

Es realitzen les visites periòdiques necessàries per tal de que la seva piscina sempre estigui en estat òptim, tant a l'hivern com a l'estiu. Es fan anàlisi de l'aigua, i en funció del que ens indiqui l'anàlisi realitzada in situ, procedirem a diferents tasques.

Periòdicament s'anotaran les dades corresponents a l'estat de l'aigua, els treballs realitzats i les incidències que puguin produir-se. Aquestes dades, quedaran registrats en les fulles de control.

Tasques pel manteniment de la piscina:

 • Neteja del fons de la piscina amb el carro neteja-fons.
 • Neteja de la superfície de l'aigua de la piscina amb xarxa.
 • Neteja de les parets de la piscina amb raspall.
 • Neteja dels *Skimmers de la piscina.
 • Neteja periòdica del filtre de sorra o de vidre, per garantir un correcte filtrat.
 • Control dels nivells de *PH, Clor i altres.
 • Control del nivell de l'aigua de la piscina, si el got està en perfecte estat.
 • Aportació dels productes necessaris per garantir l'estat òptim de l'aigua.

Vostè no haurà de preocupar-se de res, Jardineria Monés i el seu equip s'encarregarà de que la seva piscina estigui en les millors condicions tot l'any.

Manteniment de piscines

Facilitats de pagament

Els nostres treballs en Manteniment de Piscines: