JardinesBarcelona.es - Jardineria Monés, S.L. » Tel. 93.389.59.37

CATALÀ • CASTELLANO

Altres serveis

Facilitat de pagament

Poda d'arbres


Jardineria Monés i el seu equip d'arboricultors ofereix tot els serveis relacionats amb la poda d'arbres:

 • Poda de palmeres i arbres de difícil accés.
 • Podes urbanes.
 • Tala d'arbres.
 • Treballs forestals.
 • Neteja de parcel·les.

La poda d'arbres és fonamental, si es realitza correctament, per allargar la vida d'aquests, ara bé, només s'ha de podar si és necessari. Els objectius de la poda d'arbres són:

 • Mantenir un desenvolupament correcte dels arbres, millora de la seva salut i estructura.
 • Adequar l'arbre a l'espai on es desenvolupa.
 • Evitar la caiguda de branques que podrien malmetre a les persones o béns, descarregant de pes el brancatge.
 • Evitar que el brancatge afecti al pas de vianants, vehicles, senyals vials…
 • Reequilibrar els arbres o les copes mal formades, millorant la seva bellesa.
 • Evitar que s'extinguin les malalties.

Asociación española de arboriculturaFederació empresaris de BadalonaGremi de jardineriaAssociació espais verds de Catalunya